Chiang Rai Resort Kaeo Fa Sai Resort Chiang Rai Accommodation Chiang Rai Bungalows Chiang Rai Conference Facilities Thai Food

ติดต่อเรา

ที่อยู่

เลขที่ 298/49 หมู่ ที่ 5
ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ / แฟกซ์

แผนกต้อนรับ
052 029 907

แฟกซ์
052 029 906

อีเมล

reception@kaeofasai.com